Affald

Affaldshåndtering:

Da det er et stigende problem at håndtere/bortskaffe affald, ser vi os desværre nødsaget til at fakturere for dette.


Prisen kan variere fra kommune til kommune og kan derfor ikke fastsættes her på siden